top of page
integration-gf04fa009a_1920.jpg

VOLONTÄRUTBILDNING

Hösten 2023 startar en helt ny volontärutbildning på Kredu i Nykarleby. Utbildningen omfattar fyra moduler. 

 

Modul 1 och 2 omfattar heltidsstudier i spanska 25 lektioner/vecka och pågår hela höstterminen.

 

Modul 3 är en volontärkurs och startar i januari 2024. Modulen innehåller teori i form av kursen Min mission, volontärspraktik på en välgörenhetsorganisation i närregionen och även fortsatta studier i spanska. 

 

Modul 4 är en utlandspraktik i ett spansktalande område i samarbete med Finska missionssällskapet. Utlandspraktiken gör under våren 2024.

 

Det går även att utmärkt att bara anmäla sig till någon enstaka modul . Exempelvis är det möjligt att endast studera spanska på höstterminen, eller att bara göra volontärsdelen på våren. För utlandspraktiken (modul 4) krävs dock genomförande av Modul 3.

Avgiften för utbildningen är 480€/modul inklusive lunch.

SPANSKA - NYBÖRJARE

Heltidsstudier i spanska med Alex Pollock som lärare. Modul 1 kräver inga förkunskaper i språket, vi börjar från grunden. Med 25 lektioner i veckan, under åtta veckors tid, lär vi oss såväl muntlig som skriftlig spanska. 

4.9.23 - 27.10.23

Pris: 480€ inkl. lunch

ANSÖKNINGSTID: 24.4 - 31.5.2023

bottom of page