Historia

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby grundades 5 december 1920. Skolan har alltså verkat i snart 100 år på Himmelsbacken. Skolans motto har från början varit: ”För sanning, frihet och Kristi evangelium.” Skolans första rektor hette Johannes Nyström.

Under 1910-talet växte en ungdomsväckelse i nejden fram och i efterdyningarna av den startades skolan i nära samarbete med Kyrkans Ungdom. Tanken var att ungdomen, speciellt på landsbygden, skulle få mer utbildning och samtidigt lära den kristna tron. Ett nytt skolhus och ett internat byggdes i rask takt före skolan startade sin verksamhet. 41 elever startade på första årskursen.

På grund av kriget inställdes skolarbetet mellan åren 1941- 42. Skolbyggnaderna användes då för militärinkvartering. Kort efteråt byggdes internatet som står kvar än idag. Vintern 1945-46 hade skolan 127 elever och var då Österbottens största folkhögskola. 

Skolan hade från början en linje med undervisning i kristendom och allmänbildande ämnen. På 1950-talet fick skolan två linjer: en praktisk- och en studielinje. Redan från starten fanns ändå en omfattande kortkursverksamhet. Det började med prediko- och juniorledarkurser men idag erbjuds varierande föreläsningar, praktiska- och teoretiska kurser samt delar av Borgå stifts personalutbildning.

Den nuvarande skolbyggnaden uppfördes i sitt första skede 1972. Efter att det gamla skolhuset rivits, byggdes också den andra delen av skolbyggnaden som togs i bruk 1982.   

1989 startade språkundervisningen för de första flyktingarna som anlände till Nykarleby. Den utvecklades så småningom till en integrationsutbildning som erbjuds på svenska och finska för nyanlända i regionen. Skolan har under åren haft flera ettåriga linjer: en vård-, anpassad- , dagklubbs-, häst-, volontär- och bibellinje. 1989 började den första barnledarutbildningen och något senare en utbildning för kyrkvaktmästare. 2017 övergick yrkesutbildningen till Seurakuntaopisto. Seurakuntaopisto blev 1.9.2021 STEP-utbildning. STEP-utbildning ordnar yrkesutbildning på svenska i pedagogisk verksamhet och handledning samt församlings- och begravningsservice. STEP-utbildning erbjuder också mångsidig och flexibel utbildning för arbetslivets olika förändrings- och utvecklingsbehov. Hos STEP-utbildning kan du studera på svenska i hela Finland.

Idag är skolan en mötesplats för studerande från olika länder, åldrar och bakgrunder. Skolan erbjuder även inkvartering, uthyrning av rum för olika arrangemang och god mat. Tidigare kallades skolan i folkmun för "Folkis", men nuförtiden används oftast Kredu.

Källor och mer information

Kristliga Folkhögskolans 30-års historik; Runar Hedberg

Johannes Nyström, Folkhögskolföreståndaren på Himmelsbacken; Gustav Björkstrand
75 år på Himmelsbacken ; Festskrift utgiven av Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
På starka vingar, 90 år av minnen utgiven av Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby.