top of page

KREDUS HISTORIA

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby grundades 5 december 1920. Skolan har alltså verkat i över 100 år på Himmelsbacken. Skolans motto har från början varit: ”För sanning, frihet och Kristi evangelium.” Skolans första rektor hette Johannes Nyström.

Under 1910-talet växte en ungdomsväckelse i nejden fram och i efterdyningarna av den startades skolan i nära samarbete med Kyrkans Ungdom. Tanken var att ungdomen, speciellt på landsbygden, skulle få mer utbildning och samtidigt lära den kristna tron. Ett nytt skolhus och ett internat byggdes i rask takt före skolan startade sin verksamhet. 41elever startade på första årskursen.

På grund av kriget inställdes skolarbetet mellan åren 1941- 42. Skolbyggnaderna användes då för militärinkvartering. Kort efteråt byggdes internatet som står kvar än idag. Vintern 1945-46 hade skolan 127 elever och var då Österbottens största folkhögskola. Skolan hade från början en linje med undervisning i kristendom och allmänbildande ämnen. På 1950-talet fick skolan två linjer: en praktisk-och en studielinje. Redan från starten fanns ändå en omfattande kortkursverksamhet. Det började med prediko- och juniorledar kurser men idag erbjuds varierande föreläsningar, praktiska- och teoretiska kurser samt delar av Borgå stifts personalutbildning.

 

Den nuvarande skolbyggnaden uppfördes i sitt första skede 1972. Efter att det gamla skolhuset rivits, byggdes också den andra delen av skolbyggnaden som togs i bruk 1982. 1989 startade språkundervisningen för de första flyktingarna som anlände till Nykarleby. Den utvecklades så småningom till en integrationsutbildning som erbjuds på svenska och finska för nyanlända i regionen. Skolan har under åren haft flera ettåriga linjer: en vård-, anpassad- , dagklubbs-, häst-, volontär- och bibellinje.

 

År 1989 började den första barnledarutbildningen och något senare en utbildning för kyrkvaktmästare. 2017 övergick yrkesutbildningen till Seurakuntaopisto, som 1.9.2021 blev STEP-utbildning. STEP-utbildning ordnar yrkesutbildning på svenska i pedagogisk verksamhet och handledning samt församlings- och begravningsservice. STEP-utbildning erbjuder också mångsidig och flexibel utbildning för arbetslivets olika förändrings- och utvecklingsbehov.

 

Idag är skolan en mötesplats för studerande från olika länder, åldrar och bakgrunder. Skolan erbjuder även inkvartering, uthyrning av rum för olika arrangemang och god mat. Tidigare kallades skolan i folkmun för "folkis", men nuförtiden används oftast Kredu.

 

Källor och mer information

Kristliga Folkhögskolans 30-års historik; Runar Hedberg

Johannes Nyström, Folkhögskolföreståndaren på Himmelsbacken; Gustav Björkstrand
75 år på Himmelsbacken ; Festskrift utgiven av Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
På starka vingar, 90 år av minnen utgiven av Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby.

Skolan för livet, ett sekel med Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby 1920-2020; Gustav Björkstrand

Med anledning av Kredus 100-års jubileum 2020 skrev Gustav Björkstrand en bok om folkskolans historia.
 
Boken kan köpas på skolan eller beställas via info@kredu.fi eller telefonnummer 06-7889400 för 20€/st (+ 5€ i leveransavgift). 

Inbetalning till konto F11 6653 0520 0406 58.


 

Skolan för livet.png

BESTÄLL JUBILEUMSBOKEN 

bottom of page