Historia

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby grundades 5 december 1920. Skolan har alltså verkat i snart 100 år på Himmelsbacken. Skolans motto har från början varit: ”För sanning, frihet och Kristi evangelium.” Skolans första rektor hette Johannes Nyström.

Under 1910-talet växte en ungdomsväckelse i nejden fram och i efterdyningarna av den startades skolan i nära samarbete med Kyrkans Ungdom. Tanken var att ungdomen, speciellt på landsbygden, skulle få mer utbildning och samtidigt lära den kristna tron. Ett nytt skolhus och ett internat byggdes i rask takt före skolan startade sin verksamhet. 41 elever startade på första årskursen.

På grund av kriget inställdes skolarbetet mellan åren 1941- 42. Skolbyggnaderna användes då för militärinkvartering. Kort efteråt byggdes internatet som står kvar än idag. Vintern 1945-46 hade skolan 127 elever och var då Österbottens största folkhögskola. 

Skolan hade från början en linje med undervisning i kristendom och allmänbildande ämnen. På 1950-talet fick skolan två linjer: en praktisk- och en studielinje. Redan från starten fanns ändå en omfattande kortkursverksamhet. Det började med prediko- och juniorledarkurser men idag erbjuds varierande föreläsningar, praktiska- och teoretiska kurser samt delar av Borgå stifts personalutbildning.

Den nuvarande skolbyggnaden uppfördes i sitt första skede 1972. Efter att det gamla skolhuset rivits, byggdes också den andra delen av skolbyggnaden som togs i bruk 1982.   

1989 startade språkundervisningen för de första flyktingarna som anlände till Nykarleby. Den utvecklades så småningom till en integrationsutbildning som erbjuds på svenska och finska för nyanlända i regionen. Skolan har under åren haft flera ettåriga linjer: en vård-, anpassad- , dagklubbs-, häst-, volontär- och bibellinje. 1989 började den första barnledarutbildningen och något senare en utbildning för kyrkvaktmästare. Numera är Seurakuntaopisto (SO) utbildningsanordnare för Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning samt Yrkesexamen i församlings- och begravningsservice. Utbildningarna ges också på andra orter i Svenskfinland.

Idag är skolan en mötesplats för studerande från olika länder, åldrar och bakgrunder. Skolan erbjuder även inkvartering, uthyrning av rum för olika arrangemang och god mat. Tidigare kallades skolan i folkmun för "Folkis", men nuförtiden används oftast Kredu.

Källor och mer information

Kristliga Folkhögskolans 30-års historik; Runar Hedberg

Johannes Nyström, Folkhögskolföreståndaren på Himmelsbacken; Gustav Björkstrand
75 år på Himmelsbacken ; Festskrift utgiven av Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
På starka vingar, 90 år av minnen utgiven av Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby.