Utrymmen

Trivsamma och ändamålsenliga utrymmen för olika verksamhetsformer.

Festsalen
Festsalen
Festsalen
Matsalen
Kapell
Klassrum