Styrelse

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby (KREDU) upprätthålls av föreningen Österbottens Svenska Kristliga Folkhögskolesällskap r.f. Styrelsen (direktionen) för KREDU utses av föreningens medlemsmöte och består av ordförande, fem ordinarie medlemmar, sex personliga ersättare samt skolans rektor. Mandatperioden är ett år och vid medlemsmötet på våren avgår hela styrelsen. Styrelsemedlem kan återväljas. Maria Palm, ekonomichef och Michaela Lassus, personalrepresentant har närvaro- och yttranderätt.

 

Styrelsen vald 2020

Hans Boije, ordförande
Lars-Johan Sandvik, vice ordförande
Johanna Eklund, medlem
Åsa Forsbacka, medlem
Bjarne Häggblom, medlem
Magnus Lidsle, medlem

Ralf Skåtar, suppleant

Ebba-Stina Beukelman, suppleant

Bernice Haglund-Wikström, suppleant

Viveca Nylund, suppleant

Peter Portin, suppleant

Niklas Häggblom, suppleant

Kerstin Storvall, rektor