Adult Students

Kvällskurser i språk

En vuxen med intresse och engagemang kan lära sig ett nytt språk. Det handlar bara om att ha rätt inställning. Vi ordnar språkkurser på svenska, finska och andra språk när vi har en tillräckligt stor grupp. Kurserna hålls vanligen 1- 3 månader, 2- 3 kvällar i veckan och 3 lektioner per kväll. Vi kan skräddarsy kurserna beroende på vilka behov som finns.

Om du eller ditt företag vill höja den språkliga kompetensen i personalen ta gärna kontakt med oss!