Aktuellt

  • Några lediga platser finns ännu på språkutbildningen.

  • I år ordnas ingen elevförbundsfest på grund av rådande omständigheter.

Projekt

Erasmus+ projektet “Communities of Open Learning in Adult Education”, CoOL

(1.11.2020 - 31.5.2022)

 

Ett projekt som är finansierat av EUs Erasmus+-program för vuxenutbildning. I projektet deltar vuxenutbildningsorganisationer från Sverige, Belgien, Spanien och Slovenien. 

Målet med projektet är att dela goda erfarenheter av språkundervisning för vuxna samt erbjuda lärare och organisationer fortbildning i hur man kan öppna upp lärmiljöer och göra dem mera studentfokuserade i en s.k. Open Class.

Tidigare projekt

 

Integration och entreprenörskap

(1.9.2017- 31.5.2020)

Ett projekt som ägs av Bildningsalliansen och görs tillsammans med Yrkeshögskolan Novia och Yrkeshögskolan Centria.

Målsättningen med projektet är att utveckla undervisningskoncept och -material kring entreprenörskap för den fria bildningens integrationsutbildning. Projektets målsättningar är också att öka kännedomen om Finlands regler och system kring företagande för invandrare, höja invandrares kompetens kring verktyg och modeller för utvecklande av affärsidéer, -modeller och –verksamheter, samt överkomma språkliga hinder och brister.

Språkhoppet – Kieliloikka

(1.2.2019- 31.12.2020)

Ett samprojekt med arbetsverkstaden Retro (Kokkotyö-stiftelsen) i Jakobstad.

Målsättningen med pilotprojektet är att bredda långtidsarbetslösa invandrares språkkompetens i svenska resp. finska och samtidigt också öka deras samhälls- och arbetslivskompetens. Genom projektet vill vi försnabba och förbättra målgruppens möjligheter att komma ut i arbetslivet och därigenom inkluderas i vårt samhälle. 

 

SOSPEVA

(1.6.2018- 30.6.2020)

Ett projekt som förverkligas gemensamt med andra folkhögskolor, studiecentraler och expertorganisationer.

Målsättningen är att stöda en holistisk integration och inklusion samt stöda individens sysselsättningsmöjligheter och medborgarskap i det finländska samhället. I projektet skapas arbetsmetoder och konkreta verktyg för en holistisk handledning av nyanlända inom den fria bildningen.

  • Facebook
  • Instagram

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby                     

Seminariegatan 19                                                   

66900 Nykarleby                                                      

06 7889400, må-fre 9-15 

info [at] kredu.fi

Donationer

IBAN: FI11 5563 0520 0406 58 
BIC: OKOYFIHH