Aktuellt

Språkutbildningarna har börjat men några få lediga platser finns ännu!

Tidigare projekt

 

Integration och entreprenörskap

(1.9.2017- 31.5.2020)

Ett projekt som ägs av Bildningsalliansen och görs tillsammans med Yrkeshögskolan Novia och Yrkeshögskolan Centria.

Målsättningen med projektet är att utveckla undervisningskoncept och -material kring entreprenörskap för den fria bildningens integrationsutbildning. Projektets målsättningar är också att öka kännedomen om Finlands regler och system kring företagande för invandrare, höja invandrares kompetens kring verktyg och modeller för utvecklande av affärsidéer, -modeller och –verksamheter, samt överkomma språkliga hinder och brister.

Språkhoppet – Kieliloikka

(1.2.2019- 31.12.2020)

Ett samprojekt med arbetsverkstaden Retro (Kokkotyö-stiftelsen) i Jakobstad.

Målsättningen med pilotprojektet är att bredda långtidsarbetslösa invandrares språkkompetens i svenska resp. finska och samtidigt också öka deras samhälls- och arbetslivskompetens. Genom projektet vill vi försnabba och förbättra målgruppens möjligheter att komma ut i arbetslivet och därigenom inkluderas i vårt samhälle. 

 

SOSPEVA

(1.6.2018- 30.6.2020)

Ett projekt som förverkligas gemensamt med andra folkhögskolor, studiecentraler och expertorganisationer.

Målsättningen är att stöda en holistisk integration och inklusion samt stöda individens sysselsättningsmöjligheter och medborgarskap i det finländska samhället. I projektet skapas arbetsmetoder och konkreta verktyg för en holistisk handledning av nyanlända inom den fria bildningen.

  • Facebook
  • Instagram

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby                     

Seminariegatan 19                                                   

66900 Nykarleby                                                      

06 7889400, må-fre 9-15 

info [at] kredu.fi

Donationer

IBAN: FI11 5563 0520 0406 58 
BIC: OKOYFIHH