erasmus+.jpg

Projekt där skolan deltar:

Erasmus+ projektet “Communities of Open Learning in Adult Education”, CoOL

(1.11.2020 - 31.5.2022)

Ett projekt som är finansierat av EUs Erasmus+-program för vuxenutbildning. I projektet deltar vuxenutbildningsorganisationer från Sverige, Belgien, Spanien och Slovenien. 

Målet med projektet är att dela goda erfarenheter av språkundervisning för vuxna samt erbjuda lärare och organisationer fortbildning i hur man kan öppna upp lärmiljöer och göra dem mera studentfokuserade i en s.k. Open Class.

Språkhoppet 2.0 – Kieliloikka 2.0

(1.9.2020- 30.06.2022)

Skolan blev beviljade en fortsättning på vårt pilotprojekt tillsammans med Kokkotyö-stiftelsen - arbetsverkstaden Retro i Jakobstad. Utbildningsstyrelsen finansierar projektet med studiesedelunderstöd för att stärka sysselsättnings- och arbetsmöjligheter. Projektets målsättning är att stärka de grundläggande färdigheterna, öka den digitala kompetensen, förstärka den sociala kompetensen samt vid behov ge baskunskaper kring entreprenörskap. Projektets målsättning är att genom individuell handledning förstärka den studerandes självförmåga (self efficacy) att aktivt arbeta för sin egen sysselsättning och att arbeta för ett aktivt medborgarskap. Språkhoppet 2.0 tar modellen i Språkhoppet till nästa nivå.

Tidigare projekt

 

Integration och entreprenörskap

(1.9.2017- 31.12.2020)

Kredu deltog i det treåriga projektet tillsammans med Bildningsalliansen, Yrkeshögskolan Novia och Yrkeshögskolan Centria. Projektet finansierades via NTM-centralen i Mellersta Finland med medel ur Europeiska socialfonden ESF.

Projektet utvecklade undervisningskoncept och -material kring entreprenörskap för den fria bildningens integrationsutbildningar, bl.a. en Handbok och lektionsplanering kring entreprenörskap och Företagarens videoguide (https://www.youtube.com/channel/UCKeGpWIhVFfetRydAwvU66Q/videos).

Språkhoppet – Kieliloikka

(1.2.2019- 31.12.2020)

Ett med studiesedelunderstöd från Utbildningsstyrelsen finansierat samprojekt med arbetsverkstaden Retro (Kokkotyö-stiftelsen) i Jakobstad. Skolan var huvudaktör.

Projektets syfte var att förstärka långtidsarbetslösa invandrares språkkompetens i svenska resp. finska och att öka deras samhälls- och arbetslivskompetens. En modell för att förbättra målgruppens möjligheter att komma ut i arbetslivet och därigenom inkluderas i samhället.

 

Cool.JPG