FRISTÅENDE EXAMEN

Yrkesexamen för kyrkvaktmästare

Den här utbildningen riktar sig till dig som

  • redan arbetar som kyrkvaktmästare och vill få formell behörighet för ditt arbete
  • är nyanställd kyrkvaktmästare och vill fördjupa dig i yrkets olika delområden
  • söker nya utmaningar och vill utveckla din kompetens för ett eventuellt arbete som kyrkvaktmästare i framtiden
  • vill få närmare kontakt med kolleger runt om i stiftet för att kunna utbyta erfarenheter

Flexibla lösningar
Du avlägger yrkesexamen för kyrkvaktmästare enligt din personliga examensplan. Tidigare utbildning och arbetserfarenhet kan räknas till godo. Det betyder att du inte behöver delta i närstudier i ämnen som du redan behärskar och att du kan avlägga examen i egen takt. Det går utmärkt att kombinera avläggandet av examen med förvärvsarbete.  Examen kan avläggas med eller utan läroavtal.

Examens uppbyggnad

Yrkesexamen för kyrkvaktmästare består av fyra examensdelar: två obligatoriska och två valfria delar (UBS 8/011/2012).

Obligatoriska examensdelar:

  1. Medverkan i gudstjänster och kyrkliga förrättningar
  2. Skötsel av församlingens fastigheter

Valfria examensdelar, varav två väljs:

  1. Begravningar och skötsel av grönområden
  2. Matservice
  3. Handledning och förmansuppgifter
  4. Valfri del ur en grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen

Såhär avläggs examen

Yrkesexamen för kyrkvaktmästare är en s.k. fristående examen som avläggs oberoende av hur yrkesskickligheten har förvärvats. Det kunnande som du tidigare har erhållit genom utbildning, arbetserfarenhet eller på annat sätt räknas till godo i examen.

1. Personlig examensplan
Då du ansöker om att avlägga examen gör vi tillsammans en kartläggning av ditt kunnande i förhållande till kraven i examen. En personlig examensplan görs upp. I den sägs hur du skall avlägga examen, ditt behov av förberedande utbildning och din tidtabell.

2. Avläggande av examen
Varje examensdel avläggs vid ett examenstillfälle där du visar din yrkesskicklighet i praktiken, i en verklig arbetsmiljö. Examenstillfällena bedöms av representanter från arbetslivet och från läroanstalten. Yrkesexamen kan också avläggas utan förberedande utbildning.

3. Examensförberedande utbildning
Den examensförberedande utbildningen kompletterar ditt tidigare kunnande inför examenstillfället. Utbildningen sker i form av närstudier, distansstudier, projektarbeten och nätstudier. Inlärning i arbetet är en viktig del av utbildningen. Den ger dig möjlighet till praktiskt lärande antingen inom ramen för den egna kyrkvaktmästartjänsten eller i form av praktik i en församling.

Kostnader
Examen kan avläggas i form av läroavtal som ingås av studeranden, arbetsgivaren och en läroavtalsbyrå. Systemet innebär en viss ekonomisk ersättning för såväl studerande som arbetsgivare under studietiden. Du som inte har en kyrkvaktmästartjänst kan ansöka om studiestöd. En examensavgift på 58 € erläggs i samband med att studierna inleds.

Seurakuntaopisto är utbildningsanordnare av den svenskspråkiga utbildningen som ges på Kredu i Nykarleby. Vi handleder dig genom hela examensprocessen!

Kontaktuppgifter
Marianne Asplund                      Thomas Ingo
Vuxenutbildningsledare             Handledare
Tfn 044-7684428                        Tfn 044-7555620
marianne.asplund@kredu.fi      thomas.ingo@kredu.fi

Ansök elektroniskt här.

Läs mera om våra läroavtal här.

Länk till kyrkvaktmästarnas hemsida.

Comments are closed.