Valma

Handledande utbildning för den grundläggande yrkesutbildningen

Målgrupp

  • Ungdomar som behöver stärka sina förutsättningar för studier samt handledning och stöd vid val av utbildning och yrke.
  • Ungdomar som av olika anledningar inte deltar i någon utbildning.
  • Ungdomar som behöver särskilt stöd och ungdomar med invandrarbakgrund.
  • Vuxna, i synnerhet invandrare, som behöver förutsättningar för övergången till grundläggande yrkesutbildning.
  • Vuxna som byter branch och har brister i sina förutsättningar för studier.

Ifall modersmålet inte är svenska uppvisas intyg över språkkunskaper motsvarande minst nivå A2.2 enligt den europeiska språkskalan.

Mål
Utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning ska ge studerande färdigheter att söka till grundläggande yrkesutbildning och öka förutsättningarna för sökande att avlägga en ykresinriktad grundexamen. Utbildningens mål är att förbättra studiefärdigheterna, klargöra yrkesvalet och öka beredskapen för fortsatta studier.

Innehåll
Utbildningen omfattar 60 kompetenspoäng och består av följande delar:

  • En obligatorisk del som består av orientering i yrkesutbildning och grundfärdigheter för arbetslivet (10 kompetenspoäng)
  • De valfria studierna omfattar 50 kompetenspoäng inom följande delområden: förstärkande av inlärning, förberedelse inför inlärning i arbete och läroavtalsutbildning, stärkande av vardagsfärdigheter och välmående, examensdelar eller delområden inom en yrkesinriktad grundexamen samt fritt valbara utbildningsdelar.

Möjligheter till fortsatta studier
Utbildningen är inriktad på yrkesutbildning och förbereder studerande för ansökan till grundläggande yrkesutbildning. De är möjligt att när som helst under utbildningen smidigt flytta över till examensinriktad utbildning, om studerande har tillräckliga förutsättningar och utbildningsanordnaren har lämplig studieplats att erbjuda inom examensinriktad utbildning. Också studerande som genomför handledande utbildning som läroavtalsutbildning, kan när som helst flytta över till examensinriktad läroavtalsutbildning, om studerande hittar en lämplig läroavtalsplats.

Ansökningstid för tilläggsansökan
9.8.2017 kl 08:00 – 19.9.2017 kl 15:00studieinfo.fi

Intervju och språktest hålls vid Kristliga Folkhögkskolan i Nykarleby 29.7.2016. Vid intervju tillfället medtas intyg över språkkunskaper i svenska samt giltigt ID (pass/körkort/av polisen utfärdat intyg)

Optimas utbildning hålls vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby (KREDU), Seminariegatan 19, Nykarleby. Utbildningen börjar i augusti 2017 och avslutas 2018.
Möjlighet till internatsboende finns.

Comments are closed.