Svenska

Vi erbjuder fyra svenska kurser:

  • ABC svenska – en 1/2-årig nybörjarkurs (5.8-20.12.19). För dig som inte är läs- och skrivkunniga på ditt eget modersmål eller kan det latinska alfabetet. Målnivå: A1.2
  • Svenska 1 – en 1-årig baskurs (13.8.19- 29.5.20). För dig som saknar tidigare kunskaper i svenska, men som kan läsa och skriva på ditt eget språk. Målnivå: A2.1
  • Svenska 2 – en 1-årig fortsättningskurs (13.8.19- 29.5.20). För dig som redan har baskunskaper i svenska. Målnivå: A2.2
  • NY! Svenska för studier – en 1/2-årig förberedande kurs (7.1- 29.5.20). För dig som vill studera vidare och avlägga språkexamen för finländskt medborgarskap. Målnivå: B1.1

Utöver svenska lär du dig mera om det finländska samhället, kulturen, studie- och arbetslivet.

Du får personlig handledning om dina studie- och arbetsmöjligheter i Finland. Du har även arbetspraktik under hösten och våren. Vi deltar även när skolan arrangerar olika aktivitetsdagar.

Kurserna räknas som heltidsstudier. Varje vardag har du 5 lektioner i skolan per dag och 2 timmar av eget arbete utanför skolan. Studierna pågår ett läsår eller en termin. Det finns möjlighet till boende på folkhögskolans internat. Vi har en egen hemsida med svenska övningar och länkar för dig som är ny i vårt land.

Ansök elektroniskt här. 

Du kan också ansöka eller få mera information på tel. 06-7889400 eller per e-post: info@kredu.fi

För dig som har en integrationsplan är studierna gratis. Om du inte ännu har fått en integrationsplan har du ändå möjlighet att söka om en studiesedel som sänker studieavgiften.

Välkommen!

Comments are closed.