Styrelse

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby (KREDU) upprätthålls av föreningen Österbottens Svenska Kristliga Folkhögskolesällskap r.f.

Styrelsen (direktionen) för KREDU utses av föreningens medlemsmöte och består av ordförande fem ordinarie medlemmar och sex personliga suppleanter. Mandatperioden är ett år och vid medlemsmötet på hösten avgår hela styrelsen. Styrelsemedlem kan återväljas. Skolans rektor är också ordinarie medlem av styrelsen.

Styrelsen vald 2016

Bo-Göran Åstrand
ordförande
Lars-Johan Sandvik
vice ordförande
Johanna Eklund
medlem
Åsa Forsbacka
medlem
Bjarne Häggblom
medlem
Magnus Lidsle
medlem
Ralf Skåtar

Ebba-Stina Beukelman

Bernice Haglund-Wikström

Viveca Nylund

Peter Portin

Niklas Häggblom

Susann Friman

Maria Palm

Michaela Lassus

suppleant

suppleant

suppleant

suppleant

suppleant

suppleant

rektor

ekonomichef

personalrepresentant

 
 

Comments are closed.