Språkstegen 1 och 2 – svenska för invandrare

Vi erbjuder två svenska kurser:

  • Språkstegen 1 – en 1-årig nybörjarkurs. För dig som saknar tidigare kunskaper i svenska, men som kan läsa och skriva på ditt eget språk. Målnivå: A2
  • Språkstegen 2 – en 1-årig fortsättningskurs. För dig som redan har baskunskaper i svenska. Målnivå: B1

Utöver svenska lär du dig mera om det finländska samhället, kulturen och arbetslivet.

Du får personlig handledning om dina studie- och arbetsmöjligheter i Finland. Du har även arbetspraktik under hösten och våren. Språkstegen deltar även när skolan arrangerar olika aktivitetsdagar.

Kurserna räknas som heltidsstudier. Varje vardag har du 5 lektioner i skolan per dag och 2 timmar av eget arbete utanför skolan. Studierna pågår ett läsår från augusti till maj. Det finns möjlighet till boende på folkhögskolans internat. Språkstegen har en hemsida med svenska övningar och länkar för dig som är ny i vårt land.

Ansök elektroniskt här. 

Du kan också ansöka eller få mera information på tel. 06-7889400 eller per e-post: info@kredu.fi

När du har studerat minst 8 veckor har du möjlighet att söka om en studiesedel, vilket sänker din studieavgift.

Välkommen till Språkstegen!

Comments are closed.