Kyrkans svenska personalutbildning

Vi planerar, genomför och utvecklar kyrkans svenska personalutbildning. Ett utbildningshäfte för följande år publiceras och distribueras varje höst till församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna i Borgå stift. Vi erbjuder utbildning för personal inom kyrkans barn- och familjearbete, för kansli- och informationspersonal samt för personal inom kyrko- och fastighetsbetjäningen. Vi erbjuder också kurser om kulturmöten och invandringsfrågor för församlingsarbetare.

Kyrkans svenska personalutbildning 2017

Comments are closed.