Historik

Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby grundades 1920. Skolan har alltså hunnit verka i mer än 90 år på Himmelsbacken. Skolans motto är och har varit från början varit: ”För sanning, frihet och Kristi evangelium.” Skolans första rektor hette Johannes Nyström.

HuvudbyggnadUnder 1920 talet hade i nejden vuxit fram en ungdomsväckelse och som efterdyningar av denna grundades i nära samarbete med Kyrkans Ungdom Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby. De personer som grundade skolan, ville att den kristna ungdomen, speciellt på landsbygden, skulle få utbildning och samtidigt lära mera om den kristna tron.

Skolan hade 41 elever på första årskursen. 1941- 42 var man på grund av kriget tvungen att inställa skolarbetet. Skolbyggnaderna användes då för militärinkvartering. Vintern 1945-46 hade skolan det största elevantalet 127 elever.

År 1944 hade elevantalet i under något mer än 20 år vuxit så att skolan var Österbottens största folkhögskola.

Ett nytt skolhus och ett internat hade byggts när skolan startade sin verksamhet. 1944 byggdes ett nytt internat.

Skolan hade från början en linje med undervisning kristendom och allmänbildande ämnen. På 1950-talet delades skolan in på två linjer i en praktisk linje och en studielinjen. Språkstudier för invandrare startade i vår skola när de första vietnameserna kom till Nykarleby, i början på 1980-talet.

Skolan har under många år haft en vårdlinje, en hästlinje och en anpassad linje som alla varit ettåriga.

1989 startade den första barnledarlinjen, som småningom utvecklades till det som idag är ”Grundexamen i barn -och familjearbete” och är en treårig linje. Idag har vi både ungdoms -och fristående studerande på den här linjen.

Skolan har från början ägnat sig åt en omfattande kursverksamhet. Först hade vi predikantutbildning och juniorledarkurser. Idag har vi kurser inom kristen fostran, pedagogik, kommunikation samt delar av Borgå stifts personalskolning.

Källor och mera information:
Kristliga Folkhögskolans 30-års historik; Runar Hedberg
Johannes Nyström, Folkhögskolföreståndaren på Himmelsbacken; Gustav Björkstrand
75 år på Himmelsbacken ; Festskrift utgiven av Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby
På starka vingar, 90 år av minnen utgiven av Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby.

Comments are closed.