FRISTÅENDE EXAMEN

Grundexamen i barn- och familjearbete

Kompetenslyft för dig som

  • redan arbetar inom den kommunala dagvården, inom den kyrkliga barn- och familjeverksamheten eller inom barnskyddet, men saknar formell behörighet
  • är intresserad av att i framtiden arbeta i daghem, morgon- och eftermiddagsvård, församlingens dagklubb, föräldra-barngrupper, som handledare inom barnskyddet m.m
  • söker nya utmaningar och vill utveckla din kompetens för ett arbete bland barn och familjer

Flexibla lösningar
Du avlägger examen enligt din personliga examensplan. Tidigare utbildning och arbetserfarenhet kan räknas till godo. Det betyder att du inte behöver delta i närstudier i ämnen som du redan behärskar och att du kan avlägga examen i egen takt. Det går utmärkt att kombinera avläggandet av examen med förvärvsarbete.  Examen kan avläggas med eller utan läroavtal.

Examens uppbyggnad

Grundexamen i barn- och familjearbete består av tre obligatoriska examensdelar och åtta valfria delar (UBS 56/011/2014).

Yrkesinriktade examensdelar (obligatoriska)
1. Handledning och omvårdnad under barnets uppväxt
2. Fostran med utgångspunkt i familj och samhälle
3. Handledning av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Examensdelar som är valbara
4. Att utveckla uttrycksförmågan
5. Att möta och handleda barn och familjer i behov av särskilt stöd
6. Att arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö
7. Kristen fostran
8. Tjänsteproduktion
9. Planering av företagsverksamhet
10. Examensdelar från yrkesinriktade grundexamina
11. Examensdel från yrkesexamina

Såhär avläggs examen
Grundexamen i barn- och familjearbete är en s.k. fristående examen som avläggs oberoende av hur yrkesskickligheten har förvärvats. Det kunnande som du tidigare har erhållit genom utbildning, arbetserfarenhet eller på annat sätt räknas till godo i examen.

1.Personlig examensplan
Då du ansöker om att avlägga examen gör vi tillsammans en kartläggning av ditt kunnande i förhållande till kraven i examen. En personlig examensplan görs upp. I den sägs hur du skall avlägga examen, ditt behov av förberedande utbildning och din tidtabell.

2.Avläggande av examen
Varje examensdel avläggs vid ett examenstillfälle där du visar din yrkesskicklighet i praktiken, i en verklig arbetsmiljö. Examenstillfällena bedöms av representanter från arbetslivet och från läroanstalten. Yrkesexamen kan också avläggas utan förberedande utbildning.

3.Examensförberedande utbildning
Den examensförberedande utbildningen kompletterar ditt tidigare kunnande inför examenstillfället. Utbildningen sker i form av närstudier, distansstudier, projektarbeten och nätstudier. Inlärning i arbetet är en viktig del av utbildningen. Den ger dig möjlighet till praktiskt lärande antingen inom ramen för den egna tjänsten eller i form av praktik inom kommunens eller församlings barnarbete.

Kostnader
Examen kan avläggas i form av läroavtal  som ingås av studeranden, arbetsgivaren och en läroavtalsbyrå. Systemet innebär en viss ekonomisk ersättning för såväl studerande som arbetsgivare under studietiden. Man kan också avlägga examen utan läroavtal. Du som inte har en tjänst kan ansöka om studiestöd. En examensavgift på 58 € erläggs i samband med att studierna inleds.

Seurakuntaopisto är utbildningsanordnare av den svenskspråkiga utbildningen som ges på Kredu i Nykarleby. Vi handleder dig genom hela examensprocessen!

Kontaktuppgifter

Marianne Asplund                      Sabina Forsbacka
Vuxenutbildningsledare             Utbildningskoordinator
Tfn 044-7684428                        Tfn 044-7033670
marianne.asplund@kredu.fi      sabina.forsbacka@kredu.fi

Ansök elektroniskt här.

Läs mera om våra läroavtal här.

Comments are closed.