Grundexamen i barn- och familjearbete, barnledare


Vill du ha ett jobb där du får arbeta med barn?
Varför inte studera och bli behörig barnledare?
Den här utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med barn. Utbildningen är en 3-årig grundexamen som ger dig 180 kompetenspoäng (kp). Du får grund-läggande kunskaper för fortsatta studier på universitets- eller yrkeshögskolenivå.

Examens uppbyggnad
Studierna sker i form av heltidsstudier. Det här innebär att du deltar i lärarledd undervisning. Undervisningen sker i form av traditionella lektioner, självständiga studier, grupparbeten, studiebesök och olika projekt. Ämnen som behandlas i undervisningen är barnavård, småbarnspedagogik, utvecklingspsykologi, kristen fostran, specialpedagogik, familjeinriktat arbete, kyrkopedagogik, morgon- och eftermiddagsvård, drama, musik, skapande arbete m.m.De praktiska studierna under ILA – perioderna bedöms genom muntlig och skriftlig feedback för hela ILA-perioden samt sifferbedömning för det yrkesprov du utför på ILA-platsen.

 

Behörighet

Som utbildad barnledare kan du arbeta inom det kyrkliga barn- och familjearbetet eller inom den kommunala barndagvården. Du kan arbeta på daghem, inom församlingarnas dagklubbsverksamhet, inom morgon- eller eftermiddagsverksamhet samt i föräldra / barngrupper. Du kan också arbeta som skolgångsbiträde / elevassistent.  Din arbetsplats kan finnas inom verksamhetsmiljöer såsom; daghem, morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet, skola, församlings dagklubbsgrupper, föräldra/ barngrupper m.m.

Inlärning i arbete (ILA) sker i verksamhetsmiljöer inom barn- och familjearbete i kommun och kyrka.

Examens uppbyggnad

Yrkesinriktade examensdelar, 135 kp. Examensgrunderna: (UBS 56/011/2014).

Obligatoriska examensdelar 105 kp
1. Handledning och omvårdnad under barnets uppväxt, 45 kp
2. Fostran med utgångspunkt i familj och samhälle, 40 kp
3. Handledning av morgon- och eftermiddagsverksamhet, 20 kp

Valbara examensdelar 30 kp
1. Att utveckla uttrycksförmågan
2. Att möta och handleda barn och familjer i behov av särskilt stöd
3. Att arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö
4. Kristen fostran
5. Tjänsteproduktion
6. Planering av företagsverksamhet

Gemensamma examensdelar inom den grundläggande yrkesutbildningen, 35 kp

Fritt valbara examensdelar, 10 kp

Seurakuntaopisto är utbildningsanordnare av den svenskspråkiga utbildningen som ges på Kredu i Nykarleby.

Kontakta oss gärna på skolan om du vill ha mera information!

 

Ansök elektroniskt.

Ansökningstid: 21.2.2017 kl 08:0014.3.2017 kl 15:00

 

Från arkivet

  • Läs om tre unga barnledares äventyr i Kenya
  • Barnledare – ett jobb för livet. Se Kyrkostyrelsens film:

Comments are closed.