Aktuellt

 

Information om barnledarutbildningen:

Från 1.1.2017 överfördes yrkesutbildningen vid Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby, Kredu till Seurakuntaopisto.  Kredu-campus är en del av Seurakuntaopisto, som i sin helhet består av fem campus. Seurakuntaopistos upprätthållare och utbildningsanordnare är Kirkkopalvelut ry.

Seurakuntaopisto har av Undervisnings- och kulturministeriet fått tillstånd att ordna barnledarutbildning på både svenska och finska i hela landet, förutom på Åland. Seurakuntaopisto har kapacitet att ordna utbildning för unga och vuxna på svenska i södra Finland. Redan nu har vi vuxenstuderandegrupper som studerar i Helsingforsregionen där närstudierna ordnas på plats. Det finns befintliga utrymmen där utbildningen ordnas.

Kredu-campus har ett välutvecklat nätverk även i södra Finland och huvudstadsregionen tillsammans med cheferna för småbarnspedagogiken och arbetslivet. Unga mellan 15-18 år kan ansöka om studieplats genom den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning.

Därutöver har Seurakuntaopisto kontinuerlig antagning till utbildningen. För varje studerande görs en egen personlig studieväg där tidigare kunnande tas i beaktande. Personal från Kredu-campus kommer att fungera som lärare i svenska grupper runtom i landet och Seurakuntaopisto har även annan svenskspråkig personal till förfogande.

Att påstå att man i utbildningen förverkligar enbart de examensdelar med kyrkligt innehåll är ett direkt sakfel. Enligt de nationella examensgrunderna ger Grundexamen i barn och familjearbete behörighet både för den kommunala barnomsorgen och för arbete inom barn- och familjeverksamheten i församlingar. Från den 1.8.2018 ändrar examensgrunderna och får då namnet Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning.

Personalutbildning

.       

 
Kredu på Erasmus kontaktseminarium i Zagreb.
Ser du någon du känner?
Kredus lunchmeny
9 €


Ansökan till svenska och finskarsz_apologetik_visitkort_Länk till ljudfiler och PPT.


Kursanmälan

Comments are closed.